ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz tel. (+4852) 58 58 105 fax (+4852) 58 58 746
prosze czekac... trwa wczytywanie

mpu@mpu.bydgoszcz.pl

Miejska Pracownia Urbanistyczna istnieje w Bydgoszczy od 1958r.
Od 1 czerwca 1996r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa powołana uchwałą; nr XXVI/342/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 22 maja 1996r.

Podstawowym jej zadaniem jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.

Urbaniści sporządzają w granicach miasta studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną.
Wszystkie opracowania wykonywane są z zastosowaniem technik komputerowych, które podnosząc jakość, umożliwiają jednocześnie dopasowanie ich zakresu i formy do specyficznych wymagań. Pracownia jest kompleksowo wyposażona w oprogramowanie Microstation oraz wspomagającą prace urbanistyczne aplikację Geoplan.

INFORMACJA

Zespoły projektowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zajmujące się sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają informacji w zakresie realizowanych zadań wyłącznie we wtorki w godzinach od 8.00 do 18.00


Copyright © 2007 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy